• Tel.: 696 083 871  biuro@fundamenti.pl
  • reklama_750_120

  • Menu

    Fundacja Miejsce Kreatywne

  • Skupia się na tworzeniu oraz promowaniu ciekawych inicjatyw, podejmowanych w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, pobudzających kreatywność. Tworzy projekty łączące wiele podmiotów we wspólnych działaniach, ucząc współtworzenia oraz postaw obywatelskich poprzez doświadczanie pracy zespołowej.

    W projektach wykorzystujemy kompetencje i umiejętności zespołu w zakresie organizacji imprez, kreacji, promocji, komunikacji oraz produkcji materiałów audio-wizualnych mających na celu budowanie pozytywnych wzorców.
  • Możliwość komentowania jest wyłączona.